PZU, czyli firma, z którą warto się ubezpieczyć!

PZU – historia firmy

PZU, czyli Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, to polska firma, której początki sięgają roku 1803. Wtedy też w Prusach Wschodnich został założony zakład ubezpieczeniowy o nazwie Towarzystwo Ogniowe dla Miast. Firma wprowadziła obowiązek ubezpieczeń budynków.

W 1921 roku została powołana Polska Dyrekcja Ubezpieczeń Wzajemnych. Warto tutaj wspomnieć, iż przedsiębiorstwo to zapewniało swoim klientom pełny pakiet ubezpieczeń. Po sześciu latach, czyli w 1927 roku firmę przekształcono w Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

W 1952 roku Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych został przekształcony w Państwowy Zakład Ubezpieczeń. Od tego czasu firma miała monopol w obszarze ubezpieczeń.

Po upadku komuny w Polsce, która ponownie odzyskała wolność, w 1991 roku Państwowy Zakład Ubezpieczeń został przekształcony w Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, wtedy też firma weszła w skład spółek Skarbu Państwa. W tym samym roku w grudniu powstała spółka akcyjna PZU Życie. Portfel umów ubezpieczeń na życie PZU został przeniesiony właśnie na PZU Życie.

W 1998 roku rozpoczęła się prywatyzacja Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA. W tym samym roku w wyniku reformy systemu ubezpieczeń emerytalnych w Polsce została związana spółka akcyjna pomiędzy PZU Życie a PTE PZU.

W 2002 roku Grupa PZU zaczęła działać na Litwie. A trzy lata później firma rozpoczęła działalność na ukraińskim rynku ubezpieczeniowym.

PZU na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie wchodzi w 2010 roku i od swojego debiutu przedsiębiorstwo staje się jedną z najbardziej płynnych oraz najwyżej wycenianych spółek. Warto też wspomnieć, że PZU jest pierwszą spółką, która weszła w skład 20 największych spółek akcyjnych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w dniu pierwszego notowania spółki.

W 2011 roku Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń przyznano niezwykle prestiżowe godło “Jakość Obsługi 2011”, jako jednej z trzech firm ubezpieczeniowych w Polsce.

PZU – wyróżnienia i nagrody

Na przestrzeni lat PZU otrzymało wiele nagród, spośród których warto wymienić następujące wyróżnienia:

– “6 miejsce w badaniu Pracodawca Roku 2015”,

– “HR Najwyższej Jakości”,

– “Top Employers Polska”,

– oraz “Ulubiona marka ubezpieczeniowa na Łotwie dla AAS Balta”.

Dlaczego warto ubezpieczyć swój samochód w PZU?

Ubezpieczenie samochodu w PZU wiąże się z szeregiem korzyści dla każdego klienta firmy. Warto tutaj wymienić kilka z nich:

– w przypadku: zniszczenia, kradzieży, bądź uszkodzenia pojazdu, klient otrzymuje pieniądze,

– pokrycie przez PZU kosztów związanych z naprawą opon,

– w przypadku uszkodzenia szyby w samochodzie PZU pokrywa koszty wymiany,

– zwrot kosztu leczenia i rehabilitacji klienta, jeśli ucierpi on w wypadku,

– oraz wypłata odszkodowania w ciągu 15 dni.

Historia firmy PZU

Krótka historia PZU

Na początku dziewiętnastego wieku, a dokładnie w 1803 roku Prusach Południowych został założony zakład ubezpieczeń o nazwie Towarzystwo Ogniowe dla Miast, które wprowadziło obowiązkowe ubezpieczenia budynków miejskich i tak rozpoczyna się historia PZU dostępne online. Ponad sto lat później w 1921 roku została powołana ogólnopolska instytucja o nazwie Polska Dyrekcja Ubezpieczeń Wzajemnych, którą w 1927 roku przekształcono w Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

W 1952 firma została przekształcona w Państwowy Zakład Ubezpieczeń, który w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zyskał monopol w obszarze ubezpieczeń w kraju. Po upadku Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w odradzającej się Polsce Państwowy Zakład Ubezpieczeń został przekształcony w firmę o nazwie Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, która stała się jedną ze spółek Skarbu Państwa. W grudniu 1991 roku powstało PZU Życie, do którego z PZU został przeniesiony portfel ubezpieczeń na życie. Celem PZU Życie jest obsługa obszaru ubezpieczeń na życie.

PTE PZU i PZU życie w 1998 roku zawiązało między sobą spółkę akcyjną. Warto również wspomnieć, o tym, iż w tym samym roku doszło do prywatyzacji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA.

Międzynarodowa działalność Grupy PZU rozpoczęła się w 2002 roku, kiedy to firma rozpoczęła swoją działalność na Litwie. W 2005 roku Grupa PZU weszła również na ukraiński rynek ubezpieczeniowy.

W 2010 roku PZU weszło na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, stając się jedną z najbardziej płynnych oraz najwyżej wycenianych spółek. Warto również podkreślić ogromnie ważny fakt w kontekście historii firmy, którym jest to, iż PZU weszło w skład 20 największych spółek akcyjnych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

W 2011 roku trzy renomowane firmy ubezpieczeniowe w Polsce, czyli: Allianz Polska, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna oraz właśnie Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna otrzymały godło: “Jakość Obsługi 2011”.

PZU otrzymało również wiele prestiżowych nagród na przestrzeni lat, spośród których z całą pewnością należy wymienić takie wyróżnienia jak:

– “Best IR Professionals w Polsce i w Europie Środkowo Wschodniej”,

– “Platyna za kampanię kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym”,

– oraz “Praktyki i Staże Najwyższej Jakości”.

Dlaczego warto ubezpieczać się z PZU?

Ubezpieczenie się w PZU niesie ze sobą szereg pozytywów, które przedstawione są poniżej:

– w przypadku śmierci klienta PZU zaoferuje jego rodzinie wsparcie finansowe,

– PZU wypłaci również bliskim klienta pieniądze, kiedy on lub ona umrze,

– możliwość zawarcia umowy z PZU za pośrednictwem Internetu,

– ubezpieczenie funkcjonuje 24 godziny na dobę w każdym miejscu na świecie,

– w przypadku choroby lub pobytu klienta w szpitalu PZU wypłaci mu pieniądze.

Dlaczego warto poznać numer VIN samochodu przed zakupem?

Podczas zakupu używanego auta każdy chce sprawdzić historię pojazdu i listę ewentualnych usterek. Sprzedawcy nie zawsze są rzetelni, a w niektórych przypadkach można nawet spotkać się z nieuczciwością. Weryfikacja wiarygodności jest utrudniona, jeśli auto jest sprzedawane przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wiele informacji o historii pojazdu można jednak uzyskać, wykorzystując numer VIN, który w Polsce jest potocznie nazywany numerem nadwozia. 

Struktura i znaczenie numeru VIN

Numer VIN to skrót od angielskich słów Vehicle Identification Number. Oznacza numer identyfikacyjny, który jest przypisywany do każdego auta dopuszczonego do ruchu. Składa się z 17 znaków, a całość jest podzielona na 3 człony. Ich znaczenie jest następujące:

– VMI (3 znaki) – określa producenta auta i zawiera zapis oznaczający nazwę marki oraz kraj pochodzenia samochodu,

– VDS (6 znaków) – charakterystyka pojazdu, w tym szczegółowe informacje o modelu i fabrycznym wyposażeniu,

– VIS (8 znaków) – numer identyfikacyjny egzemplarza, przedstawia rok produkcji, numer seryjny oraz zakład, w którym auto zostało wyprodukowane.

Rok modelowy i kalendarzowy

Warto dodać, że rok modelowy nie zawsze jest równoznaczny z rokiem kalendarzowym. Niektóre firmy, na potrzeby produkcji, określają rozpoczęcie nowego roku od września lub w innym okresie po zakończeniu wakacji. Poza tym numer VIN może składać się zarówno z liter, jak i cyfr. Niektóre znaki mogą być mało czytelne lub mylące, dlatego przyjęto zasadę, aby nie korzystać z liter I, O oraz Q. Dzięki temu producenci ograniczają możliwość wystąpienia pomyłek.

Gdzie szukać numeru VIN w aucie?

Numer VIN powinien znajdować się na stałym elemencie pojazdu. A praktyce oznacza to, że jest wybijany na nadwoziu w miejscach, które trudno zmienić lub usunąć oznaczenia. Według przepisów powinno to być miejsce możliwe do odzyskania nawet do poważnym wypadku drogowym. Producenci zazwyczaj wybierają miejsca takie jak:

– wewnętrzna strona przedniej ściany,

– przegroda czołowa,

– prawe nadkole.

Ponadto numer VIN powinien być możliwy do odczytania ze specjalnej tabliczki montowanej na podszybiu po stronie kierowcy. 

Nowy numer VIN dla samochodu

Jeżeli numer VIN nie jest czytelny, auto nie może być sprzedawane ani złomowane. Może się jednak zdarzyć, że oznaczenia zostaną zniszczone w wyniku wypadku lub poprzez korozję. W takich sytuacjach kierowca musi potwierdzić ten fakt u rzeczoznawczy, a następnie zgłosić się do swojego Wydziału Komunikacji. W wyniku wszystkich czynności pojazd może otrzymać nowy numer VIN na stacji kontroli. Są to jednak przypadki bardzo rzadkie, bo numer VIN jest umieszczany w kilku miejscach i praktycznie zawsze można go odczytać, przynajmniej częściowo.