APRI GROUP sp. z o.o.
ul. Karola Szymanowskiego 4
80-280 Gdańsk
Tel. +48 609 942 820